Дизайн концепция за Toyobo Europe

Създаване на визия за корпоративен уеб сайт на японски технологичен концерн.

Resoinsive layout
toyobo_screen