Уеб сайт и лого дизайн за The Brown Strap

Лого дизайн. Уеб сайт с адаптивен дизайн базиран на Wordpress.

Resoinsive layout
tbs_screen