Изработка на уеб сайт за К2 подови настилки

Уеб сайт с адаптивен дизайн и лого дизайн.

Resoinsive layout

k2_floorings_screen