Изработка на уеб сайт за Tal Project

Уеб сайт с адаптивен дизайн базиран на Wordpress.

Resoinsive layout
tp_screen